Vi har lösningen för hantverkare som inte vill hamna på efterkälken

MIPV.pro erbjuder en danskutvecklad inverterare, som säkrar att du får stabil strömtillförsel till både verktyg och maskiner. Vi levererar inverterare från 1000 W till 4 000 W i både 12V- och 24V-versioner.

Inverterarna har alltid dubbel effekt vid peak jämfört med den kontinuerliga effekten.  Med en ren sinusinverterare på 2000 W får du till exempel en peakeffekt på 4000 W.

inverter

Att inverterarna är ren sinus har stor betydelse för livslängden för de maskiner, datorer och liknande som kopplas till inverteraren.  Vi har säkrat en ren sinuskurva, eftersom det är en äkta trafo-inverterare med kopparspole och järnkärna. 

Det här är produkter som är byggda för intensiv och hård användning i många år.

Alla inverterare har avancerad mjukstart, som gör det möjligt att använda strömkrävande maskiner, som t.ex. en vinkelslip. Inverterarna är skyddade mot överbelastning, kortslutning och övergångar.

Våra inverterare levereras som standard med fjärrstyrning, som kan placeras inne i förarhytten och därmed säkra lättillgänglig styrning.

För att minimera tomgångsförbrukningen rekommenderar vi att inverteraren stängs av när den inte används. Alla våra inverterare varnar dock när batterinivån är låg så att du undviker risken att inte kunna starta.

Våra inverterare är, precis som alla våra andra produkter, plug-and-play. Produktförpackningarna är försedda med en QR-kod, som länkar direkt till en utförlig installationsfilm på vår YouTube-kanal.

løsningen til håndverkeren

Våra produkter är E-märkta och därmed påverkas inte fordonsgarantin. Det är 2 års garanti på alla våra inverterare.

MIPV.pro är en global verksamhet, som har sitt centrallager i Vejle, Danmark. Vi stöds av den norska innovationsfonden och den danska tillväxtfonden.

Vi erbjuder många olika gröna och hållbara lösningar, som är speciellt riktade mot transportmarknadens professionella segment.

Vi har många års erfarenhet av att leverera inverterare för den professionella marknaden och våra kunders upplevelse av våra produkter är generellt hög driftsäkerhet och lång livslängd.

Våra produkter handlas av europart.net.

løsningen til håndverkeren

För mer information, kontakta oss här.

Contact us to learn more