EUROPART utrustar verkstadscontainrar med solceller som tillhandahåller förnybar energi

EUROPART tillhandahåller solceller från Green Energy till verkstaden i Königsborn/Magdeburg som drivs av DB Bahnbau Gruppe GmbH för användning med deras verkstadscointainrar

  • CIGS solcellsteknologi levererar automatisk och klimatvänlig energi
  • Omvandling från motordrivna system till batterier
  • EUROPART är den exklusiva försäljningspartnern för Green Energy i i Europa.

Bolaget är en del av Deutsche Bahn och specialiserar sig på järnvägskonstruktion, såväl som underhåll och reparation av spårinstallationer. Detta görs genom användningen av verkstadscontainrar, som fram tills nyligen drevs av generatorer med fossila bränslen.

Helhetspaketet som levereras av EUROPART består av solceller med en maxkapacitet på 380W, en växelriktare på 3,000W, och ett litiumbatteri. Det här är en kombination som är kapabel att tillhandahålla verkstadscontainers med fullt automatisk klimattvänlig elektricitet. EUROPART är den exklusiva distributören och återförsäljaren av solcellssystem från Green Energy i Europa. EUROPART och DB Bahnbau Gruppe GmbH är sammansvetsade av ett 20-årigt samarbete inom områden såsom reservdelar, verktyg, och verkstadsutrustning. Mekaniker och elektriker från DB blev certiferade i anslutning till arbetet på den första verkstadscontainern, någonting som möjliggjorde att de sedan kunde installera solceller på de kvarvarande verkstadscontainrarna efter en prövoperiod.

Högeffektiva och stryktåliga solceller för containertak

Det danska företaget Green Energy specialiserar sig i att utveckla solcellssystem för mobila appliceringsområden. Till skillnad från konventionella solceller där cellerna är uppgjorda av hårdnat silikon, så är de CIGS solceller som utvecklas av företaget flexibla och oerhört stryktåliga vilket skyddar cellerna från skada och självantändning. Dessutom så är dessa innovativa solceller kapabla av att producera elektricitet även vid nivåer av låg solstrålning, någonting som säkerställer en hög energiproduktion.

Solcellerna är bara tre millimeter tunna, och har en väldigt flexibel design. Detta gör att de är särskilt användbara på fordonstak eller andra mobila applikationer, inklusive containertak. Återförsäljningspartnern EUROPART tillhandahåller solcellerna i förinställda med MIPV-paket (Mobile Integrated Photovoltaic), som inkluderar en laddningskontroll, avstängningsrelä, säkring, och en matchande växelriktare med olika kraftnivåer. Dataloggar och 230-volts växelriktare för att ansluta vanlig elektronikutrustning finns tillgängliga som tillval. EUROPART tillhandahåller solcellerna i en lång rad olika storlekar och energiproduktionsnivåer.

Support genom träning och konsultation

“Vi är glada och stolta över att tillhandahålla Deutsche Bahn med våra högeffektiva solceller som är specialanpassade för mobila applikationer” säger CTO:n för Green Energy Jens Ottosen. VD för EUROPART Olag Giesen tillägger: ”Precis som med alla reservdelar och verkstadsutrustning som vi tillhandahåller är vårat erfarna konsultteam alltid redo att bistå med rådgivning och teknisk support till kunder och installationspartners som använder sig av solcellssystem från Green Energy. Med den innovativa CIGS-teknologin för solcellspaneler så erbjuder vi våra kunder en ekonomiskt fördelaktig lösning för att driva sina fordon och andra mobila enheter på ett mer klimatvänligt sätt.

Solarzellen-Sets von Green Energy

Pressmeddelande: Europart.net

Contact us to learn more