Träning av tysk besättning i Vejle, Danmark

Green Energy Scandinavia har hållit utbildning av ett nytt team av tekniska rådgivare till Tyskland

Återigen 14 dagars utbildning vid Green Energy Scandinavias huvudkontor i Vejle. Här för våra nya tyska kollegor: Oliver och Olli. De monterar allt från bussar till husbilar. Förutom “learning by doing”, genomgår de dessutom en 3 dagars teoretisk del, så att de är redo för sina nya utmaningar!

Green Energy Scandinavia-gruppen planerar att utbilda mer än 100 tekniska rådgivare i Europa före slutet av 2023.

Contact us to learn more