Skandinaviskt utvecklade solceller – med ny avancerad CIGS-teknik

Framtidens solceller. Lätt, säkert och superflexibelt. Säkerhet och prestanda hand i hand – av återbruksmaterial och 100 % återvinningsbar

CIGS-teknologin är mycket speciell och anpassad till livet på ett fordon.  Den fångar upp ljusets alla färger och om den ligger på taket på ett fordon producerar den ungefär 40 % mer energi än annan solcellsteknologi med motsvarande placering.

Dessa solceller är inte heller skuggkänsliga. Man förlorar inte någon energi om solcellerna till exempel delvis täcks av stegar och liknande som sitter på taket.

Tekniken utvecklades ursprungligen för det amerikanska försvaret och NASA och solcellerna klarar extrema väderförhållanden och kraftig yttre påverkan.

CIGS-solcellerna består av fyra komponenter: koppar, indium, gallium och selenid. Koppar utvinns från kabelskrot, indium och gallium från plattskärmar och selenid framställs genom raffinering av kvartssand.

Det är mycket viktigt för oss att säkerställa att vi nästan uteslutande använder återbrukat material och att inget kommer från gruvdrift. Vår policy om återbrukade material har lett till att vi nu får ut väldigt många kvadratmeter solceller av en skrotad iPhone-skärm. Det helt unika sättet att löda fast komponenterna på en mycket tunn rostfri stålplatta gör att solcellerna får extrem flexibilitet. Det aktiva lagret är 2 µ (2 tusendelar av en millimeter) tjockt.

Undviker brandrisk

Undvik mikrosprickor eller hotspots. Nu är det möjligt med våra välkända, superflexibla CIGS-solceller från Green Energy/MIPV.pro, som inte kan utveckla mikrosprickor eller hotspots och därmed inte utgör en brandrisk. Våra solceller är utvecklade speciellt för alla mobila enheter.

MIPV.pro solceller appliceras med speciellt lim

Tekniken utmärker sig genom att vara mindre känslig för värme, som är alla solcellers fiende under produktionen. Här tappar CIGS-tekniken mindre än hälften av den produktionsförlust, som andra solcellstekniker ser på grund av värme. 

Det speciella limmet på baksidan av solcellen är en produkt som tillverkas av Green Energy och fungerar som isolering på takets ovansida. Här kan det bli maximalt 60 grader Celsius mellan solcellspanelen och takets ovansida och därmed säkras att eventuell värmekänslig isolering i fordonet inte smälter.

Med hänsyn till patent är det inte möjligt att visa solcellernas hela tillverkningsprocess, men här är en film som visar hur det unika limmet appliceras på panelens baksida. Tillverkningen sker i Danmark.

Optimalt utbyte

För att få fullt utbyte av CIGS-solcellerna har Green Energy/mipv.pro tagit fram en speciell MPPT-laddningsregulator, som med särskilt utvecklad MPPT-programvara är optimalt utformad för just CIGS. Denna laddningsregulator finns både för blybatterier, AMG och liknande samt i en version speciellt för litiumbatterier.

Enkel montering

Solcellspanelerna kan enkelt monteras eftersom det är ren plug-and-play. Via den medföljande QR-koden kan man se utförliga installationsanvisningar på vår YouTube-kanal

Alla våra solcellspaneler kan med fördel kombineras med våra danskdesignade och patenterade växelriktare, som finns från 1 000 W till 4 000 W i versioner på både 12 V och 24 V. Se mer här:

Våra solceller säljs enbart i ett plug-and-play-paket och inte styckevis.

Kontakta oss för närmaste återförsäljare.

Titta på den här lilla filmen om mikrosprickor och hotspots på solceller. Våra solceller är utvecklade speciellt för alla mobila enheter och utan brandrisk.

Se hur fel det kan gå med traditionella solceller

Contact us to learn more