Samat International prioriterer sikkerhet og grønn teknologi

Transport med bruk av tankbiler og tankkontainere gjennom hele Europa. Med solcellepanel installert på alle trailerne sine, kjører Samat mot en renere framtid

Samat International AB er et transportselskap som bruker tankbiler og -kontainere til å transportere væsker gjennom hele Europa. Samat International har hovedkvarterer i Helsingborg, Sverige og er en del av Saamat Group, som har hovedkvarterer i Frankrike. Selskapet har fokus på ytelsesoptimalisering og klimaet, som er noen av grunnene til at de har valgt å installere solcellepanel på alle trailerne sine.

Profesjonalisme med et fokus på sikkerhet

Det er svært viktig å fokusere på profesjonalisme og sikkerhet når man transporterer sensitive materialer. Hvert steg i prosessen må prioriteres. Et av hjelpemidlene for å sikre at fokuset blir vedlikeholdt gjennom hele operasjonen, er implementeringen av en Kvalitet, Helse, Sikkerhet, Trygghet og Miljø-modell (QHSSE). Målet med modellen er å forhindre og allokere risikabel oppførsel, under tilsyn av QHSSE-ledere og sikkerhetsvakter som er til stede ved alle avdelingene.

Bruken av ny teknologi gagner alle parter

Selskapet jobber aktivt for å redusere klimaavtrykket sitt, og har fokus på økoopplæring og utstyring av flåten med nye teknologiske utviklinger. Nå har de gjort enda et grep for å redusere karbonutslipp sitt, ved å installere solcellepanel fra Green Energy på samtlige av selskapets nye trailere. Målet er å redusere drivstofforbruk og behov for å gå på tomgang med 2,5 prosent. I tillegg blir levetiden på batteriet doblet når det brukes i tandem med solcellepanel.

Mikael Regnander, som jobber for Green Energy/MIPV.pro i Sverige tok del i installasjonen av et 165Wp solcellepanel på en Scania 41 124.

Vi gratulerer selskapet med den første av mange installasjoner.

Les mer om Samat Group her: www.samat.com

Transportsektoren kan enkelt kutte ned på CO2-utslipp ved å installere solcellepanel. Alle Green Energy/MIPV.pro solcelle-løsninger for transportsektoren arrangeres gjennom TTI. Kontakt din lokale TTI-avdeling for å få mer informasjon om pris og hvilke løsninger som passer best for deg.

Besøk: www.tti.no

Du kan laste ned Green Energy/MIPV.pro-katalogen her.

Contact us to learn more