Ny grønn løsning på et kjent problem

Entreprenører monterer solceller på bilene og løser dermed ladeproblemer

Skjerpede miljøkrav og ny teknologi har resultert i nye standarder for varebiler. Flere og flere Euro6-biler, helst med automatgir, ender hos entreprenører. Entreprenørvirksomhetene trekker ofte store tunge laster på tilhengeren. Her opplever de det problemet at hvis de bruker bilen slik den er konstruert i sin programvare, kjører den ved svært høye omdreininger og skifter ikke opp i høyt gear, slik at den kan trekke hardt.

Bytte av programvare

En løsning mange velger, er å få bilprodusenten til å skifte programvare så de kan trekke hardt, spesielt på motorveien, hvor det er irriterende å høre de høye omdreiningene.

Men dette fører til et nytt problem, da en Euro6-bil ikke starter bilens generator for å få strøm under 2500 omdr. /min.

Det de opplever, er at bilen kjører for eksempel ved 2100 o/min og 80 km/t, men varsellampen på instrumentpanelet lyser på grunn av manglende strøm i batteriet.

A different solution to a known problem

Den grønne løsningen

Flere entreprenører har valgt å gå en annen og langt mer fremsynt vei. De har montert solceller og inverter fra Green Energy/MIPV.pro på bilene, og dermed har de løst problemet med strøm i batteriet og fått 220V stikkontakter i bilene sine i tillegg. De har valgt å kjøpe de ferdige Plug and Play-settene fra mipv.pro. Alle sett er også tilgjengelige via leasingavtaler.

Les mer om våre forskjellige Plug and Play-sett her.

Plug and play-settene kan med fordel suppleres med det patenterte litium-forbruksbatteriet

og den spesialutviklede boosteren til litiumbatteriet.

Skriv til oss for å få mer info.

Contact us to learn more