När tiden spelar roll

Porträtt av SSG, ett framsynt företag med öga för miljön

SSG grundades 1993, av Gunnar Andersen, Anders Kristensen och Kjeld Albrectsen och har sedan dess vuxit till en av Skandinaviens ledande skadeserviceleverantörer, med omkring 300 medarbetare och som finns i både Norge och Sverige, där de har en stor marknadsandel.

För SSG är socialt ansvar och miljö en viktig del av företagets DNA och det är självklart att verksamheten har anslutit sig till principerna i FN:s Global Compact som rör mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö och antikorruption.

ssg

Märkbara mål

ssg

Vi har en förhoppning om att fram till 2030 minska CO2-utsläppen med 70 % och ett av sätten är att vi har monterat solceller på våra servicebilar. När skadan har skett är det viktigt att kunna påbörja skadebegränsning, att komma igång med att röja upp så snabbt som möjligt. Det är nu möjligt med solceller från GreenEnergy/MIPV.pro, som säkrar ström till våra vattendammsugare, avfuktare och liknande direkt när vi är framme. Förut var man ofta tvungen att vänta på att en elektriker kunde upprätta ström” säger VD Britt Hennig.

Tid, en avgörande faktor

I en bransch som den SSG verkar i är tiden en avgörande faktor och ju snabbare skadan kan avhjälpas, desto mindre förorening är det även risk för.  Förutom att leverera ström till dammsugare, avfuktare och liknande, säkerställer även solcellerna en ökad räckvidd för SSG:s elbilar. De 13 dygnet runt-bemannade SSG-centren runt om i Danmark säkerställer en responstid på 60 min, från skadeanmälan tills att SSG är på plats. På servicebilarna är 220 Wp-set med Black Box monterade och på SSG:s badvagn är ett 330 Wp-set med Black Box monterat.

Innovation

SSG har gjort ett aktivt val att använda nya innovativa lösningar som gagnar kunder och miljön och vi på GreenEnergy/MIPV-pro är stolta över att de har valt att montera våra lätta och superflexibla solceller samt Black Box i flera av deras servicebilar.

BlackBox-lösningen fås genom ALD-leasing och NF Fleet-leasing samt genom att vända sig till www.mipv.pro.

Läs mer om vår Black Box – Den elektriska schweizerkniven:

Läs mer om www.ssg.dk

Contact us to learn more