Modschiedler logistik GmbH – hög standard och grön logistik

Innovation genomsyrar allt hos Modschiedler logistik GmbH, där man självklart satsar på innovativa gröna lösningar för CO2-besparingar och nu har låtit montera solceller från Green Energy/MIPV.pro – levererade av www.europart.net.

Modschiedler

När det handlar om lager- eller transportlogistik, är tyska Modschiedler logistik GmbH en aktör som man inte kan glömma bort. Men en flotta på 60 bilar och landstäckande service inom exempelvis prefabricerade hustransporter och kompletta lagerlösningar, erbjuder Modschiedler logistik GmbH numera det hela med en ännu grönare profil.

Lokalt samarbete med garanti

En av Green Energy/MIPV.pros lokala tekniker, Oliver Böcher, har besökt och samarbetat med EUROPART vid monteringen av 110 Wp på den första Scania-lastbilen. Alla delar av solcellsystemen är E-certifierade, vilket innebär att fordonet behåller sin fabriksgaranti. Med tre års garanti på alla delar och 25 års prestandagaranti på solpanelerna, är det också ett av marknadens bästa system och ett tydligt bevis på kvalitet och hållbarhet.

Gröna lösningar – bra för miljön och ekonomin

Målet är att skapa bättra komfort för förarna och att vara koldioxidneutrala. Genom att montera solceller på fordonen uppnår man också en förlängning av livslängden för fordonets batteri och undviker tomgångs- eller startproblem.

Det är ett nöje att arbeta med ett företag som är så beprövat inom innovativa lösningar, säger Oliver Böcher och syftar på Modschiedler logistik GmbHs vision om att ha “state-of-the-art-teknologi”.

Modschiedler

Solid bakgrund och grön framtid

Med mer än 75 år i branschen har Modschiedler logistik GmbH cementerat sin plats på lager- och logistikkartan och vi på Green Energy/MIPV.pro välkomnar detta nya samarbete och ser fram emot att leverera många fler system till företaget. Läs mer om www.modschiedler-spedition.de.

Se mer om våra olika solcellösningar mipv.pro och kontakta din lokala EUROPART-avdelning så att även ditt företag kan få en solcellösning som passar precis efter era behov.

Contact us to learn more