Grön verksamhet – från start till start = Second Life-program

På det snabbväxande, globala solcellsföretaget Green Energi/MIPV.pro, med kontor i Danmark, har vi bestämt oss för att tänka långsiktigt. Våra solceller, som levereras till bland annat olika firmabilar, skåpbilar, husvagnar och liknande, har en hållbarhet som vida överstiger livstiden för fordonen de monteras på.

Det har vi valt att dra fördel av via vårt Second Life-program. Panelerna tas bort från fordonen och förvandlas på fabriken i Danmark till små solcellssystem, som kan leverera den viktiga elektriciteten till en rad afrikanska familjer. Genom att säkra el till familjerna kan Green Energy/MIPV.pro bidra till att skapa lokal trygghet och tillväxt. Det smarta med denna Second Life-produkt är att det inte finns någon generator som behöver bränsle – solpanelerna kräver inget underhåll och tål både extremt väder och att man kör eller går på dem.

Second Life

Hållbarhet

Hållbarhet präglar solcellerna från inledande produktion till färdig produkt. Våra solceller tillverkas av fyra komponenter: koppar, indium, gallium och selenid. Koppar utvinner vi från kabelskrot, indium och gallium från plattskärmar och selenid framställs genom raffinering av kvartssand.

För oss är det mycket viktigt att säkerställa att vi nästan uteslutande använder återvunna material och att inget kommer från gruvdrift. Vår policy om återvunna material har gjort att vi nu får ut väldigt många kvadratmeter solceller av en skrotad iPhone-skärm.

Vårt Second Life-projekt har vi arrangerat i samarbete med AAA (African Afforestation Association), vilket är en ideell organisation som planterar skog i Afrika.

Precis som vi ser de en utvecklingspotential när det gäller solceller i området och hoppas att samarbetet med Green Energy/MIPV.pro kan snabba på den hållbara energin.

Klimatavtryck

I tillägg till vårt Second Life-projekt i samarbete med AAA stödjer vi även aktivt skogsplantering i området och neutraliserar på så sätt vårt koldioxidavtryck. Detta gör vi bland annat även för att kompensera för de resor som är nödvändiga i en verksamhet som vår som har kontakter över hela världen. Genom att i huvudsak plantera mango- och cashewträd skapas även inkomstmöjligheter för familjerna och minskar avskogning.

Second Life

Green Energy/MIPV.pro är ett globalt företag, med centrallager i Danmark, som stöds av den norska innovationsfonden och den danska tillväxtfonden.

Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter, som på ett innovativt sätt utnyttjar solens energi och omvandlar denna energi till en ekonomiskt hållbar behållning för alla. Se våra plug and play-produkter här.

Second Life
Från vänster: Salam från Green Energy, Helle, som är ordförande för AAA i Danmark, styrelsemedlemmarna Daniel och Comfort samt Light, som är driftansvarig i Afrika.

Du kan läsa mer om AAA på Facebook.

Kontakta oss för mer information.

Contact us to learn more