FoodTankers – miljötänk bakom mobil pipeline

FoodTankers säkerställer grön transport av livsmedel med solceller på lastvagnarnas tak

Sedan 2015 har FoodTankers, ett företag som betjänar kunder inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, varit mycket framgångsrikt när det gäller att ta ett helhetsgrepp på hållbarhet och samhälle. De vill visa att det är möjligt att arbeta på ett hållbart sätt, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt. Detta har nu resulterat i installationen av solceller från Green Energy/MIPV.pro på den första av deras många tanksläpvagnar.

FoodTankers - miljötänk bakom mobil pipeline

Stor flotta garanterar att maten kommer fram snabbt

FoodTankers har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, och tillhandahåller en mobil pipeline för livsmedels- och foderindustrin i hela Europa. Företaget grundades 1955 och har vuxit till en internationellt etablerad leverantör av oförpackade livsmedelstransporttjänster i Europa. Med dotterbolag i Polen och Ungern har företaget 110 lastbilar och 130 släpvagnar, för att serva kunderna och hjälpa till att säkerställa den skräddarsydda logistiklösningen som utformas för varje kund utifrån deras behov.

Tydliga miljömål är viktiga

Förutom de ekonomiska besparingarna från förlängd batteritid och bränslebesparingar är FoodTankers mål med att installera solpaneler på tanksläpvagnar att sända en signal om att det är viktigt att göra något för miljön. Det undviker tomgångskörning och de koldioxidutsläpp som det medför.

FoodTankers - miljötänk bakom mobil pipeline

En stark produkt och en spännande lösning

Det är vår svenska landschef som har monterat 2 x 165Wp solpaneler på den första tankvagnen. När Anders Viefjord, Parts and Washstation på Foodtankers, får frågan varför valet föll på solceller från Green Energy/MIPV.pro är svaret: “Vi har hört talas om era produkter via EUROPART, det är en mycket spännande lösning. Det är mycket troligt att fler installationer kommer att ske inom kort.

Vi på Green Energy/MIPV.pro är glada att kunna glädja ännu en nöjd kund som installerat de flexibla MIPV-solcellerna (Mobile Integrated Photovoltaic).


Läs mer om FoodTankers-företaget här: www.foodtankers.com
Kontakta din lokala EUROPART nu och gå mot en grönare framtid med en solcellslösning för dina behov.

Länk till broschyren.

FoodTankers - miljötänk bakom mobil pipeline

Contact us to learn more