En grønn og logisk løsning for City Logistics med solceller

Et logistikkfirma tenker smart og oppnår en enda grønnere profil. Med gode løsninger og grønn energi sørger de for en miljøvennlig levering

Et firma som i 2016 innledet et samarbeidsprosjekt med Roskilde kommune om smartere levering, har fått et solid fotfeste og opplevd betydelig vekst. Nå har firmaet fått levert to el-lastebiler, denne gangen to store MAN-lastebiler som er bygd hos Brdr. Plagborg og montert med 640 Wp solceller fra Green Energy/MIPV.pro. Solcellene selges av Europart og er tilgjengelige i alle deres avdelinger i samtlige 27 land.

green

Work smarter, not harder

Med sine genialt uttenkte sentrale løsninger innen varelevering har City Logistics skapt en unik mulighet for bedrifter til å få varer levert samlet og på et tidspunkt som passer for dem.

Firmaet tilbyr en løsning hvor pakker leveres med budtjeneste som kjører leveransen samlet til en av City Logistics terminaler utenfor byen, før City Logistics til slutt frakter varene inn til kunden på et avtalt tidspunkt.

Dette er mye mer praktisk for kundene, og ikke minst er det en stor miljøgevinst. City Logistics frakter nemlig varene i elbiler, og ved å bruke solceller på bilene forlenges rekkevidden. Solcellene leverer strøm til heiser, ventilasjon og alt ekstrautstyr.

green

Kundeservice og redusert CO2-utslipp

Bare i Roskilde kommune har denne løsningen redusert kjøring med lastebiler inne i byen med 2000 årlig. City Logistics har flere kommuner og private bedrifter som kunder, bl.a. Matas. Dette har gjort at man har vært nødt til å tenke nytt angående måten å levere varer på.

Mens kundene tidligere mottok varene på ulike tidspunkter av dagen og uken, leverer City Logistics nå f.eks. kontorartikler to ganger i uken til en kommune – noe som frigjør både tid og ressurser hos kunden.

Matas, som er en stor kunde, kan nå selv bestemme når de lokale butikkene skal motta varer. Dermed trenger ikke noen av medarbeiderne å forlate butikken under åpningstiden, hvilket igjen skaper en bedre kundeopplevelse for de som handler på Matas.

green

Planer for fremtiden

City Logistics har for øyeblikket tre terminaler, som også kallest micro hubs, i henholdsvis Århus, Roskilde og Lyngby. De har nå planer om å utvide virksomheten til 13 terminaler over hele Danmark. Dessuten har selskapet fokus på Tyskland og Frankrike, spesielt Paris, som er svært plaget av tett trafikk.

green

Fleksibilitet

I tillegg til el-varebiler og de nye MAN el-lastebilene, har City Logistics også elsykler til disposisjon. Dermed har de en flåte som er 100 % elektrisk, og kan nå levere alt fra hastebrev og fruktordning til store pakkeleveringer for sine kunder.
City Logistics har i dag 25 ansatte, og sjåførene deres er strålende fornøyd med å kjøre elbiler med solceller på taket. Bilene er rolige, og de går aldri tomme for strøm.

Vi i Green Energy/MIPV.pro er stolte over, i samarbeid med EUROPART, å ha levert solceller til City Logistics. Vi gratulerer med den nye flotte MAN e-TMGen, som de nylig viste frem på transportmessen.

Les mer om citylogistik.

Contact us to learn more