DAF Berlin förlitar sig på solpaneler – en attraktiv lösning

DAF Berling säljer och installerar CIGS-solpaneler från Green Energy/MIPV.pro, någonting som årligen sparar diesel på varje långtradare

Det har dokumenterats att CIGS-solpaneler som monteras på långtradare resulterar i att det sparas stora mängder diesel varje år. Dessutom så ökar den förväntade livslängden av batterier – någonting som gynnar både kunden och miljön.

DAF är en en högkvalitativ verksamhet bakom en högkvalitativ produkt. Det är en organisation som känner till vikten av att alltid ha kundens bästa i åtanke.

“Vi letar alltid efter innovationer som gör det möjligt för oss att erbjuda attraktiva lösningar till våra kunder – särskilt under rådande energikris; vi vill hjälpa våra kunder, och solpanelerna från Green Energy/MIPV.pro är en fantastisk möjlighet.

Hör DAF prata närmare om de många fördelarna med solenergi och lär dig mer om att installera plug-and-play systemet.

Contact us to learn more